Nazorg

Nazorg

Er zijn verschillende mogelijkheden voor uw overleden huisdier. Cremeren, destructie of begraven zijn de meest gemaakte keuzes. Denk hier voorafgaand aan het inslapen van uw huisdier alvast goed over na. Belangrijk is dat u bij de afspraak duidelijk uw wensen aangeeft.

Crematie

Steeds vaker kiezen eigenaren ervoor om hun geliefde huisdier te laten cremeren. Bij Majesta Dierencrematoria Nederland kan uw dier individueel, collectief of anoniem gecremeerd worden. 

Bij een individuele crematie wordt uw huisdier individueel (apart) gecremeerd waarna u de as terug ontvangt in een strooikoker of sierblik. Ook kunt u een keuze maken uit een uitgebreid assortiment urnen, as-sieraden en gedenkvoorwerpen. Een collectieve crematie houdt in dat uw huisdier samen met maximaal 6 andere huisdieren gecremeerd wordt en dat de as uitgestrooid wordt over een strooiveld. U krijgt na afloop een kaartje thuisgestuurd met hierop de naam van uw huisdier en de datum en het tijdstip van de crematie. Ook bestaat er de mogelijkheid om als aandenken een pootafdruk van uw dier te laten maken.

Desgewenst kunt u ook kiezen voor een anonieme crematie waarbij uw huisdier met meerdere andere overleden huisdieren anoniem zal worden gecremeerd. Het transport naar het crematorium kan ik voor u verzorgen. Uw huisdier zal hierbij vervoerd worden in een zachte mand met eventueel zijn of haar eigen deken. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen uw huisdier zelf te brengen. 

Destructie

Destructie is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet hetzelfde als crematie! Bij de bestemming destructie zal uw dier tegelijkertijd met heel veel andere dieren verwerkt worden tot de eindproducten diermeel en vetten. Deze eindproducten dienen als (bio)brandstof voor onder andere de productie van energie in energiecentrales en cementovens.

Meer achtergrondinformatie hierover is te vinden op www.watisdestructie.nl. Ik wil u ervoor waarschuwen dat het beeldmateriaal als schokkend ervaren kan worden, maar het geeft wel duidelijk aan welke bewerking uw dier zal ondergaan.

Vervoer

Het transport naar het crematorium en de destructie kan ik voor u regelen. Uw huisdier zal hierbij vervoerd worden in een daarvoor geschikte mand met eventueel zijn of haar eigen deken. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen uw huisdier zelf naar het crematorium te brengen.

Begraven in eigen tuin

Het begraven van je huisdier kan op een speciale dierenbegraafplaats, maar het mag ook in je eigen tuin. Jarenlang was er in diverse gemeenten een verschillend beleid ten aanzien van het begraven van huisdieren in eigen tuin. In de ene gemeente was het toegestaan, in de andere gemeente werd het gedoogd. Gelukkig is hier nu een eenduidige wetgeving over: het is toegestaan om je kat, hond, of ander huisdier te begraven in eigen tuin of op eigen terrein als aan een aantal regels wordt voldaan.

  • Uw huisdier mag niet gestorven zijn aan een op mens- of dier overdraagbare ziekte.
  • Het graf moet een minimale diepte hebben van 75 cm. Dan kunnen andere dieren het niet opgraven.
  • Uw huisdier mag een gewicht hebben tot 10 kg, behalve als de gemeenteverordening anders aangeeft.
  • U begraaft uw huisdier in biologisch afbreekbare materialen, plastic is strikt verboden.

Let op:

  • Informeer bij uw eigen gemeente altijd wat de precieze mogelijkheden zijn i.v.m. lokale wet- en regelgeving.
  • Als u in een huurhuis woont, dan is dat geen eigen grond. U mag uw huisdier daar dan ook niet begraven.